Picea abies 'Rydal’

Świerk pospolity Rydal

Wiosenny przyrost u Picea abies 'Rydal'

Picea abies ’Rydal’ – odmiana świerka pospolitego o niezwykłym czerwonym przyroście wiosną. Po kilku tygodniach igła zielenieje. Kształt stożkowy, wzrost nieco wolniejszy niż u gatunku. Inna odmiana świerka pospolitego, która charakteryzuje się podobnym przyrostem wiosną to Picea abies’Cruenta’.

 

Świerk pospolity Rydal

Świerk pospolity 'Rydal' wiosną