abies

Picea abies 'Rydal’

Picea abies ’Rydal’ – odmiana świerka pospolitego o niezwykłym czerwonym przyroście wiosną. Po kilku tygodniach igła zielenieje. Kształt stożkowy, wzrost nieco wolniejszy niż u gatunku. Inna odmiana świerka pospolitego, która charakteryzuje się podobnym przyrostem wiosną to Picea abies’Cruenta’.  

Picea abies 'Pusch’

Picea abies ’Pusch’ (syn. ’Acrocona Nana’) – czarcia miotła świerka pospolitego znaleziona na Picea abies 'Acrocona’. Odmiana mniejsza i bardziej zwarta niż 'Acrocona’, ale posiadająca takie same ozdobne czerwone szyszki (również nieco mniejsze), które pojawiają się wiosną u końca niektórych pędów.  

Picea abies 'Acrocona’

Picea abies ’Acrocona’ – niska forma o nieregularnym kształcie. Wiosną wykształca u końców części pędów jaskrawo czerwone szyszki. Odmiana znaleziona w Niemczech pod koniec XIX wieku.

Scroll to Top